CCTV, กล้องวงรปิด, keycard, คีย์การ์ด, fingerscan, สแกนนิ้วมือ, ประตูอัติโนมัติ, autodoor, ไม้กั้นรถ, gate barrier, ระบบกันขโมย, alarmsystem
CCTV - กล้องวงจรปิดKeycard - คีย์การ์ดFingerscan เครื่องสแกนลายนิ้วมือGatebarrier - ไม้กั้นรถยนต์Contact
CCTV, กล้องวงรปิด, keycard, คีย์การ์ด, fingerscan, สแกนนิ้วมือ, ประตูอัติโนมัติ, autodoor, ไม้กั้นรถ, gate barrier, ระบบกันขโมย, alarmsystem
Click CCTV Click DVR กล้องวงจรปิด,cctv,คีย์การ์ด,keycard

บริษัท ไดเร็กซ์เทคโนโลยี จำกัด

กำลังมีการขบายงานจึงมีความต้อง การรับ

สมัครบุคคลการเพื่อมาร่วมงานกับทางบริษัท

โดยมีตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

 1. ฝ่ายธุรการ จำนวน 2 ตำแหน่ง

 2. ฝ่ายขาย จำนวน 3 ตำแหน่ง

 3. ฝ่าย IT & Support จำนวน 3 ตำแหน่ง

 4. ช่างไฟฟ้า จำนวน 3 ตำแหน่ง

 5. พนักงานส่งเอกสาร จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 1. มึความซื่อสัตย์ ขยันและอดทน

 2. มีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการทำงาน

 3. วฺุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปวช

 ทุกตำแหน่งมีสวัสดิการและประกันสังคม

 สมัครด้วยตัวเองวันนี้ที่ 02 538 9384 - 5, 02 538 8613, 081 489 8544